عوامل اصلی فرسودگی و کاهش عمر ساختمان

عایق رطوبتی | ایزوگام بر اساس روش اجرا

یکی از عوامل اصلی فرسودگی و کاهش عمر ساختمان، نفوذ رطوبت به داخل آن است. برای جلوگیری از نفوذ آن در هر قسمتی از ساختمان که امکان نفوذ رطوبت وجود دارد باید از عایق رطوبتی | ایزوگام مناسب استفاده شود. عایق رطوبتی | ایزوگام پوششی است که با ترکیب با مواد دیگر و استفاده از […]