آسفالت که با نام قیر نیز شناخته می شود.

قیمت ایزوگام - ایزوگام سپهر گستر

آسفالت که با نام قیر نیز شناخته می شود. مایعی چسبناک ، سیاه و بسیار چسبناک است یا شکل نیمه جامد نفت . آسفالت آسفالت که با نام قیر نیز شناخته می شود. ممکن است در رسوبات طبیعی یافت شود یا ممکن است یک محصول تصفیه شده باشد و به عنوان زمین طبقه بندی می […]

قیر در مقابل آسفالت

قیر در مقابل آسفالت

قیر در مقابل آسفالت تفاوت آسفالت و قیر چیست؟ از قیر استفاده کنم یا آسفالت؟ قیر در واقع چسب مایعی است که آسفالت را در کنار هم نگه می دارد.  اصطلاح قیر اغلب به اشتباه برای توصیف آسفالت استفاده می شود. در جاده ای که با قیر آب بندی شده، لایه ای از قیر پاشیده […]